Služby

Nabízíme firmám kompletní služby pro úspěšný obchod v Turecku.

O službách

Nabízíme širokou škálu služeb pro české firmy, které chtějí expandovat do Turecka. Prověřujeme potenciální obchodní partnery přes rejstřík firem, ověřujeme fyzicky sídlo firem či kvalitu nabízených produktů, zpracováváme analýzy pro firmy před vstupem na turecký trh, vyhledáváme spolehlivé obchodní partnery a další. Zastupujeme také několik firem, které následně reprezentujeme na veletrzích a dalších důležitých událostech, které vedou k úspěšnému uzavření obchodu.

Oslovte nás a začneme společně Vaši cestu na turecký trh. Jak to bude probíhat?

Setkání

Úvodní seznámení, prezentace firem, definování cílů. Setkání osobně v Turecku nebo České republice, případně přes standardní komunikační platformy.

Analýza

DiMedex Vám vypracuje dokument, který obecně popisuje Turecko a jeho trh, definuje hlavní konkurenci a navrhuje další postup.

Podpis smlouvy

Vyhodnocení dokumentu, definování role firmy DiMedex ve Vaší expanzi do Turecka a podepsání smluv.

Obchodní činnost

Obchodní zastupování a další smluvně dohodnuté aktivity. Pravidelná komunikace a vyhodnocování úspěšnosti krátkodobých a dlouhodobých cílů.